Privacy Policy

In deze privacy policy kun je lezen hoe wij als MyOrder omgaan met je persoonsgegevens in het kader van onze diensten. Het privacy kompas hierboven geeft je snel inzicht in hoe we met je privacy omgaan. We hechten veel waarde aan je privacy. We behandelen en beveiligen je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg.

Wie en wat is MyOrder?
MyOrder is de handelsnaam van MyOrder B.V. en MyOrder Sidekick B.V. We zijn gevestigd in Utrecht met een kantoor op de Oranje Nassaulaan 7 in Amsterdam. We zijn bereikbaar op e-mailadres .(JavaScript must be enabled to view this email address) of telefoonnummer 050-3183039. Onze KvK-nummers zijn: 50708228 en 63973383.

MyOrder is ook de naam van onze app waarmee je eenvoudig, snel en veilig mobiel kunt bestellen, betalen en sparen.

Powered by MyOrder
Naast onze eigen apps werken wij samen met verschillende betaaldienstverleners (bijvoorbeeld Rabo Wallet) die ons platform gebruiken. Deze betaaldienstverleners bieden in hun eigen apps de MyOrder-diensten aan, zoals de mogelijkheid om mobiel te bestellen en te betalen, mobiel punten te sparen en te profiteren van aanbiedingen. Je herkent de MyOrder-diensten in de apps van deze dienstverleners aan het logo ‘Powered by MyOrder’. Deze privacy policy heeft alleen betrekking op de verwerking van je gegevens in verband met ons eigen platform. Voor meer informatie over de wijze waarop je betaaldienstverlener met je gegevens omgaat, kun je de privacy policy van je betaaldienstverlener raadplegen (indien aanwezig).

Welke gegevens verzamelen we?
We verzamelen de volgende gegevens:

 • Je telefoonnummer en een wachtwoord 
 • Gegevens die je invult in de apps
 • Gegevens die worden vastgelegd als je gebruik maakt van onze diensten, zoals transactiegegevens, gegevens over verleende kortingen en je incheckhistorie
 • Gegevens via geanonimiseerde Google Analytics cookies
 • Locatiegegevens (als je hier toestemming voor hebt gegeven)
 • Gegevens die zijn opgeslagen op je telefoon (als je hier toestemming voor hebt gegeven)
 • Gegevens waar we toegang toe krijgen als je met ons communiceert of je locatie deelt via Facebook

Meer weten?

Voor welke doeleinden gebruiken we je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens:

 • Om onze diensten te verzorgen en met je te communiceren over die diensten
 • Om je account te activeren en te onderhouden
 • Om inlichtingen te geven en op je vragen te reageren
 • Om de MyOrder-apps en onze diensten verder te optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker te maken
 • Om je pushberichten te sturen
 • Om je e-mails te sturen
 • Om te voldoen aan op MyOrder rustende wet- en regelgeving

Hebben aanbieders toegang tot mijn gegevens? Voor welk doel?

De aanbieders van producten en diensten hebben zonder jouw toestemming geen toegang tot je gegevens. Zij ontvangen van MyOrder alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun diensten, zoals je naam en adres voor thuisbezorgdiensten en je e-mailadres om je een bevestiging van je bestelling te kunnen sturen.

Wanneer je ingecheckt bent, heeft de aanbieder tijdelijk toegang tot sommige van je gegevens. De aanbieder kan je op basis van die gegevens persoonlijke aanbiedingen doen door je aan te spreken of je een pushbericht te sturen. Nadat je bent uitgecheckt heeft de aanbieder geen toegang meer tot je gegevens. De aanbieder ontvangt daarnaast statistieken, waarmee hij bijvoorbeeld kan nagaan hoeveel gebruikers gedurende een bepaalde periode bij de aanbieder zijn ingecheckt en hoeveel gebruikers een spaarkaart hebben gedownload. De aanbieder heeft uitsluitend toegang tot geaggregeerde gegevens, die zijn losgekoppeld van je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Wie hebben er nog meer toegang tot mijn gegevens?
We delen je persoonsgegevens met de volgende derden:

 • MyOrder geeft je emailadres, telefoonnummer en bepaalde transactiegegevens (aanbieder, datum en bedrag aankoop) door aan Wirecard, de aanbieder van je Smart Wallet. Wirecard gebruikt deze gegevens voor de levering van haar diensten, zoals het verwerken van de betaling. Voor meer informatie over de wijze waarop Wirecard met je gegevens omgaat, kun je de privacy policy van Wirecard raadplegen.
 • Als je een E-Mandate afgeeft voor het automatisch incasseren van openstaande bedragen of het automatisch opladen van je SmartWallet, dan geeft MyOrder je naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer en je rekeningnummer door aan Twikey, de aanbieder van de E-Mandate dienst. Twikey gebruikt deze gegevens voor de levering van haar diensten. Voor meer informatie over de wijze waarop Twikey met je gegevens omgaat, kun je de website van Twikey raadplegen.
 • Bij parkeerdiensten geven we je kenteken, het tijdstip, de parkeerduur en de parkeerzone door aan de relevante instantie die het parkeerbeheer uitvoert in de gemeente waar je parkeert. Sommige instanties maken voor de uitvoering gebruik van diensten van derden, zoals Parkmobile. Voor meer informatie over hoe deze organisaties met je gegevens omgaan kun je de privacy policy van de derden raadplegen (indien aanwezig).
 • Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld voor de hosting en het beheer van onze website en app. Met al deze leveranciers sluiten we overeenkomsten waarin we eisen dat zij je persoonsgegevens uitsluitend op onze instructie verwerken en je persoonsgegevens adequaat beveiligen (zie ook ‘internationale doorgifte’).
 • Als MyOrder wordt betrokken bij een fusie, overname of verkoop van (een deel) van onze activa, dan heeft ook de fuserende of overnemende partij toegang tot je gegevens.
 • We kunnen worden verplicht om je gegevens te delen op grond van de wet, een uitspraak van de rechter of een aanwijzing van een toezichthoudend orgaan of overheidsinstantie. Zo kunnen we bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving verplicht zijn om je parkeergegevens aan de overheid te verstrekken.

Andere omgevingen
De apps bevatten links naar omgevingen van derden, zoals iDEAL. Als je deze links volgt, verlaat je onze apps. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of social media van derden. Voor meer informatie over hoe deze derden met je gegevens omgaan kun je de privacy policy van de derden raadplegen (indien aanwezig).

Internationale doorgifte
Sommige van onze leveranciers zijn gevestigd in een land buiten de EU. De regelgeving in deze landen voorziet niet altijd in eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als Europese regelgeving. We hebben daarom met deze leveranciers overeenkomsten gesloten waarin ze zich verplichten om passende waarborgen te treffen (zogeheten EU modelcontracten).

Beveiliging en bewaartermijn
We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens adequaat worden beveiligd zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.
Meer weten?

Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Veel gegevens kun je inzien en aanpassen via de apps of de instellingen van je telefoon. Je kunt ook een gespecificeerd verzoek mailen naar .(JavaScript must be enabled to view this email address). Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de desbetreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om die persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
MyOrder kan deze privacy policy wijzigen. We raden dan ook aan deze privacy policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 29 februari 2016.

Melding
Conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft MyOrder haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Voor meer informatie, bekijk de webite van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen?
Wij nemen je privacy serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om via .(JavaScript must be enabled to view this email address) contact met ons op te nemen.